Disclaimer Kim Around the World

 

 

Kim Nijmeijer (hierna te noemen: KN) verleent de lezer toegang tot www.kimaroundtheworld.nl en publiceert op deze website artikelen en foto’s ter informatie en vermaak van de lezer voor particuliere doeleinden. KN heeft het recht inhoud aan te passen en eventueel te verwijderen, zonder de lezer daarvan op de hoogte te hoeven stellen.

 

Auteursrecht

KN is de auteur en schrijver van reisblog Kim Around the World en alle rechten zijn aan haar voorbehouden. De inhoud van dit reisblog is intellectuele eigendom van KN. Tekst, foto’s en beeldmateriaal op www.kimaroundtheworld.nl zijn auteursrechtelijk beschermd en verspreiding of het kopiëren ervan is niet toegestaan.

 

Aansprakelijkheid

KN doet haar best om de inhoud van deze website te updaten en zo volledig en juist mogelijk weer te geven, maar is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden, onvolledigheden of anderszins onduidelijke inhoud op deze website. De inhoud wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of juistheid en kunnen wijzigen zonder mededeling van de auteur. Voor links naar externe websites of diensten van derden kan KN nooit aansprakelijk gesteld worden.